Shichi Hon Yari Daiginjo

Shichi Hon Yari Daiginjo